Rotavdrag

Rotavdrag – en förmån som bör användas

Regler för rotavdrag går att läsa om på skatteverkets hemsida här. På vår hemsida så finns det en symbol som tydligt visar om valt arbete ger rätt till rotavdrag eller inte, som ni även ser här nedan. Tyvärr ger inte alla markarbeten rätt till rotavdrag, nedan finner ni en lista på tjänster som godkänns/inte godkänns av Skatteverket.

rotyesVillkor för att få rätt till rotavdrag finner ni här.

Vilket ansvar företaget samt ni har kan ni läsa mer om här.

Om ni önskar att ta reda på hur mycket ni har kvar att nyttja av rotavdraget kan ni göra det med e-legitimation här.

 


Ja, ni har rätt till rotavdrag:

BRUNNSBORRNING
Borrning och grävning av brunn ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att vattnet är avsett att tillföras bostaden. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

DRÄNERING
Grävning och dränering av grund ger rätt till skattereduktion. Även arbetskostnaden för att återställa marken efter det att dräneringsarbetet är utfört ger rätt till skattereduktion förutsatt att återställningsarbetet sker i direkt anslutning till rotarbetet. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

FRITIDSHUS
Reparation samt om- och tillbyggnad av fritidshus ger rätt till skattereduktion förutsatt att den som söker skattereduktion äger fritidshuset och själv använder det för fritidsboende.

GRUND — ÅTGÄRDER PÅ KRYPGRUND
Åtgärder för att förhindra till exempel fukt i krypgrund ger rätt till skattereduktion.

INFILTRATIONSANLÄGGNING
Installation av infiltrationsanläggning eller infiltrationsbädd ger rätt till skattereduktion förutsatt att anläggningen ligger på tomten där bostaden är belägen. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

MARKARBETEN — INDRAGNING AV VATTEN OCH AVLOPP
Nedgrävning av ledningar för vatten och avlopp ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att vatten och avlopp är avsett att tillföras bostaden. Även arbetskostnaden för att återställa marken i ursprungligt skick ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet sker i direkt anslutning till rotarbetet. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

TREKAMMARBRUNN — AVLOPP
Nedgrävning av en trekammarbrunn ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att avloppet ska tillhöra bostaden. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

UTBYGGNAD — FÖRRÅD
Utbyggnad av redan befintliga förråd ger rätt till skattereduktion.

VATTENLEDNING
Nedgrävning av ledningar för vatten ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att vattnet är avsett att tillföras bostaden. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.


Läs mer och se om villkoren gäller er:

ALTAN – SMÅHUS
Ombyggnad och reparation av en altan som är sammanbyggd med bostadshuset ger rätt till skattereduktion. Även tillbyggnad av altan till befintligt småhus ger rätt till skattereduktion. Altanen ska vara i trä eller på gjuten platta. Plattor på marken räknas till markarbeten och ger inte rätt till skattereduktion.

CARPORT
Nybyggnad av fristående carport ger inte rätt till skattereduktion. Carport som är ihopbyggd med befintligt hus är att jämställa med tillbyggnad och ger rätt till skattereduktion. En carport får anses vara ihopbyggd med huset om det finns en dörr mellan det befintliga huset och carporten eller om carportens yttervägg till 75 procent eller mer består av bostadshusets yttervägg.  

FRIGGEBOD
Nybyggnad av friggebod eller annat komplementhus ger inte rätt till skattereduktion. Om- eller tillbyggnad samt reparation av befintlig friggebod kan ge rätt till skattereduktion.

GARAGE
Nybyggnad av fristående garage ger inte rätt till skattereduktion. Garage som är ihopbyggt med befintligt småhus är att jämställa med tillbyggnad och ger rätt till skattereduktion. Ett garage får anses vara ihopbyggt med huset om det finns en dörr mellan det befintliga huset och garaget eller om garagets yttervägg till 75 procent eller mer består av bostadshusets yttervägg.

TILLBYGGNAD
Om kunden låter bygga till ett befintligt småhus eller befintlig gäststuga, friggebod eller annat komplementhus ger det rätt till skattereduktion. Däremot ger inte nybyggnation rätt till skattereduktion. Ombyggnad och tillbyggnad av ett äldre hus medför inte att huset anses nybyggt under förutsättning att större delen av den ursprungliga byggnadsstommen behålls. Detta gäller även vid större tillbyggnader som exempelvis tredubblar bostadsytan.


Nej, ni har inte rätt att göra rotavdrag:

ALTAN – BOSTADSRÄTT
Skattereduktion medges inte för att bygga eller bygga om och reparera en altan som hör till en bostadsrätt. Detta gäller även om bostadsrättsinnehavaren är ansvarig för reparation och underhåll av altanen.

ANLÄGGNINGSARBETE
Anläggning och reparation av trädgård, uppfart, gångar och murar ger inte rätt till skattereduktion.

ASFALTERING
Asfaltering ger inte rätt till skattereduktion.  

GRÄSMATTA
Anläggning av gräsmatta ger inte rätt till skattereduktion.

MARKARBETEN — STEN/PLATTLÄGGNING
Sten- eller plattsättning i trädgården ger inte rätt till skattereduktion.

MASKINKOSTNADER
Kostnader för dyrbara maskiner såsom grävmaskin och utrustning för borrning för bergvärme och brunn ger inte rätt till skattereduktion.

STAKET
Arbetskostnad för reparation, ombyggnad eller nybyggnad av staket ger inte rätt till skattereduktion.

STENSÄTTNING
Stensättning ger inte rätt till skattereduktion.