Dränering

Dräneringar utförda med kvalitetsmaterialrotyes

Vi på Constant Mark har lång erfarenhet av dräneringar och använder oss främst av ISODRÄN-systemet som ni kan läsa mer om här. Med användning av detta beprövade system minimeras risken för fuktskador på din grund. En av många fördelar med ISODRÄN-systemet är att det fungerar med alla grunder, oavsett om du har källare, platta på mark eller krypgrund.

Sommar, höst, vinter och vår

Dräneringar är, trots vad många tror, inte kopplat till någon särskild årstid. En vanlig missuppfattning är att dräneringar inte kan utföras när det är tjäle. Tjäle innebär att jordtemperaturen når fryspunkten för vattnet. Detta fenomen brukar uppstå vid ett långvarigt kallt klimat. Tjäle uppstår max under ett par veckor en normal vinter, men är inte ett hinder för en dränering. Däremot kan det vara svårare att utföra andra marktjänster vid tjäle, men dränering är alltså inte en av dem. Vi försöker att placera dräneringar i torra perioder, då är förutsättningarna för en dränering perfekta. Trots detta så är det absolut ingen omöjlighet att dränera under regnsäsongen.

Rotavdrag är tillåtet för dränering

Varje skattebetalare har högst 50 000 kr per år att nyttja i rotavdrag. Om ni är två vuxna i som bor i hushållet och äger fastigheten ihop så har ni sammanlagt en summa på högst 100 000 kr som är tillåtet att dra av från 30 % av arbetskostnaden på en dränering. Både uträkningen av hur mycket rotavdrag ni får nyttja och själva ansökan gör vi som företag till skatteverket. Uträkningen kommer i offerten, vilket gör att ni får en tydlig bild av hur mycket ni ska betala samt hur mycket rotavdrag som kan nyttjas. Återställning av marken ingår också i rotavdraget. Här kan du läsa mer om regler för rotavdrag.

Såhär skriver Skatteverket om rotavdrag för dränering:

”Grävning och dränering av grund ger rätt till skattereduktion. Även arbetskostnaden för att återställa marken efter det att dräneringsarbetet är utfört ger rätt till skattereduktion förutsatt att återställningsarbetet sker i direkt anslutning till rotarbetet. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.”